Tuesday, 1 January 2019

Podsumowanie pierwszego półrocza projektu "Building a better future"


Minęło pierwsze pół roku projektu Erasmus plus „Building a better future”. Wiele już zrobiliśmy, ale najlepsze jeszcze przed nami. 
Mamy już logo projektu oraz przygotowaliśmy prezentacje na temat Polski, Warszawy i naszej szkoły na pierwsze spotkanie projektowe we Włoszech. Oto jedna z nich.Podczas zebrań zespołu przeprowadziliśmy też burzę mózgów, by ustalić ile wiemy o naszych partnerach. Oto rezultaty:

Wysłaliśmy też kartki z życzeniami do naszych partnerów. W tym tygodniu nastąpi wybór 8 osób jadących do Włoch!


W styczniu rozpoczniemy też pracę nad projektem „Śladami naszych partnerów” oraz ankietą „Skąd jesteśmy?”, po to by zebrane dane wykorzystać podczas mobilności we Włoszech w tworzeniu mapy migracyjnej Europy.

No comments:

Post a Comment