Tuesday, 1 January 2019

Podsumowanie pierwszego półrocza projektu "Building a better future"


Minęło pierwsze pół roku projektu Erasmus plus „Building a better future”. Wiele już zrobiliśmy, ale najlepsze jeszcze przed nami. 
Mamy już logo projektu oraz przygotowaliśmy prezentacje na temat Polski, Warszawy i naszej szkoły na pierwsze spotkanie projektowe we Włoszech. Oto jedna z nich.Podczas zebrań zespołu przeprowadziliśmy też burzę mózgów, by ustalić ile wiemy o naszych partnerach. Oto rezultaty:

Wysłaliśmy też kartki z życzeniami do naszych partnerów. W tym tygodniu nastąpi wybór 8 osób jadących do Włoch!


W styczniu rozpoczniemy też pracę nad projektem „Śladami naszych partnerów” oraz ankietą „Skąd jesteśmy?”, po to by zebrane dane wykorzystać podczas mobilności we Włoszech w tworzeniu mapy migracyjnej Europy.

Logo nowego projektu Erasmus plus

Rozstrzygnięty został konkurs na logo naszego projektu.
Uczniowie z czterech krajów partnerskich zaproponowali wiele ciekawych projektów.

W pierwszym etapie - krajowym, wybraliśmy trzy najlepsze polskie propozycje logo projektu.
W drugim międzynarodowym etapie z pośród 12 propozycji wybrane zostało w głosowaniu uczniów logo z Czech.