Wednesday, 6 December 2017

100 lat Finlandii

6 grudnia Finlandia obchodzi swoje stulecie.

Dlatego ostatniego dnia naszego pobytu miałyśmy okazję uczestniczyć w obchodach tego święta - uroczystości w auli szkolnej oraz poczęstunku dla nauczycieli.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i wiele ciekawych dyskusji!


Wizyta w Finalndii

Kolejnym zagadnieniem, którym zajęłyśmy się podczas wizyty, była zmiana sposobu zadawania pracy domowej i oceniania pracy ucznia.

Na niektórych przedmiotach, na przykład geografii i matematyce, uczniowie na początku każdego semestru, który trwa 9 tygodni, otrzymują tabelę z rozpisanymi tematami lekcji oraz zadaniami, które mogą wykonać na ocenę dostateczną (6-7 w systemie fińskim), ocenę dobrą (8-9) i bardzo dobrą (10). To od nich zależy, czy zadania wykonają w klasie czy w domu.

Ciekawy jest też sposób oceny projektów. Również tam kładziony jest nacisk na autonomię uczenia się. Uczeń wie, że od niego zależy jaką ocenę otrzyma. Na początku ustala jaką ocenę chciałby uzyskać i co zamierza zrobić. Ponowie zna kryteria wystawienia oceny - co musi zrobić, by uzyskać ocenę dostateczną, a co musi dodać, by ocena była wyższa. Na koniec sam podsumowuje swoją pracę, pisząc krótką ewaluację oraz ocenia poszczególne elementy projektu. Dopiero tak przygotowany projekt oddaje nauczycielowi.


Fiński zespół Erasmusa


Sunday, 3 December 2017

Job shadowing w Finlandii

Dnia 30.11.2017 rozpoczęłyśmy wizytę w zaprzyjaźnionej szkole Havukosken koulu z Vantaa w Finlandii w celu zapoznania się z reformą szkolnictwa, przyjrzenia się organizacji pracy szkoły i obserwacji pracy metodą projektu.

Podczas pierwszych dni wizyty miałyśmy okazję obserwować lekcje z różnych przedmiotów, rozmawiać z nauczycielami na temat sposobów nauczania i metod pracy oraz spotkać się z dyrektorami dwóch różnych placówek w celu poznania metod organizacji pracy.

Jednak głównym celem wizyty jest analiza pracy metodą projektu. W Finlandii trwa obecnie reforma szkolnictwa, w której jednym z założeń jest realizacja międzyprzedmiotowych projektów w ramach programu nauczania. W Havukosken taki projekt jest realizowany między innym w klasie 7. Nosi nazwę "I am unique" i łączy takie przemioty jak język fiński, język angielski oraz Home economics i Health. Miałyśmy także możliwość obserwacji realizacji projektów jednoprzemiotowych na takich lekcjach jak geografia, matematyka i robotyka.

Budynek szkoły Havukosken
 

Projekt na geografii "Skąd pochodzisz" 


  
Projekt z matematyki "Bryły"   Wizyta w pobliskiej szkole podstawowej