Sunday, 26 November 2017

Projekt PO WER


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu

„Klucze do współczesnego świata – 
języki, rozwój osobisty, TIK”

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 
w kwocie 212 874 złotych

Projekt  ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli i uczniów poprzez wspieranie nowoczesnych w tym dwujęzycznych metod nauczania, rozwoju umiejętności miękkich (przedsiębiorczość) oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji. Zaangażuje 16 nauczycieli takich przedmiotów jak język angielski, niemiecki, biologia, geografia, matematyka, j. polski , muzyka i historia. W trakcie 24 miesięcznego projektu zaplanowano wyjazdy na międzynarodowe kursy metodyczne i językowe oraz wyjazd na job shadowing. W celu przygotowania uczestników oraz zapewnienia trwałości rezultatów zaplanowano także zorganizowanie dwóch kursów językowych na terenie szkoły: na początku projektu oraz w trakcie.

Uczestnicy projektu zyskają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy. Kursy językowe pomogą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z realizacją międzynarodowych projektów. Będą także narzędziem do zapoznania się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego i nauczania metodą CLIL.  To pozwoli na poszerzenie oferty szkoły o kolejne klasy dwujęzyczne z  nauczaniem różnorodnych przedmiotów w języku angielskim i niemieckim.

Podczas planowanych kursów metodycznych oraz obserwacji pracy pedagogów w szkole w Finlandii nauczyciele przygotują się do pracy w szkole 21 wieku poprzez poznanie nowych metod nauczania i ewaluacji, nowych technologii, technik zarządzania, pracy projektem i pracy w zespole. Rozwiną umiejętności miękkie, opracują własne materiały dydaktyczne, zapoznają się z najnowszymi nowymi technologiami i sposobami integracji technologii TIK do nauczania. Wyjazdy przyczynią się do zwiększenia mobilności kadry oraz  do  rozwoju trwałej współpracy ze szkołami w Europie. 

Oczekujemy, że efektem projektu będzie powstanie nowoczesnej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi o europejskim wymiarze, której uczniowie zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie na rynku pracy. Wyjazdy nauczycieli zaowocują także zwiększeniem mobilności kadry, poszerzeniem wiedzy o różnorodności kulturowej oraz pogłębieniem europejskiego wymiaru organizacji. 

Witamy na naszym blogu

Od wielu lat uczniowie i nauczyciele naszej placówki uczestniczą w projektach międzynarodowych w ramach programów Comenius, Erasmus plus, czy etwinning, wyjeżdżają na wymiany uczniowskie oraz wycieczki zagraniczne. Dlatego postanowiliśmy utworzyć bloga, w którym będziemy publikować relacje i zdjęcia z naszych wojaży - tych już odbytych jak i tych, które dopiero nadejdą. 

Zapraszamy!!!