Projekt Erasmus


Nasza szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego programu Erasmus +

2018 - 2020


“Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu  innowacyjnych metody nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności”

W programie uczestniczą cztery szkoły partnerskie:
·                     Osnovna sola Velika Dolina - Velika Dolina, Słowenia
·                     Základní škola a Mateřská škola Barvířská -  Liberec, Czechy
·                     Istituto Comprensivo Fratelli Linguit -  Giffoni Valle Piana, Włochy
·                     Szkoła Podstawowa nr 211  – Warszawa, Polska
Jest to projekt wielostronny. Przez okres dwóch lat realizacji projektu odbędą się cztery spotkania projektowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Jego głównymi celami będzie zapoznanie z dziedzictwem narodowym krajów partnerskich oraz wielokulturowością Europy, uświadomienie uczniom problemów ekologicznych występujących w ich środowiskach oraz  szukanie rozwiązań, a także wymiana doświadczeń i poznanie nowych metod nauczania w tym metody pracy projektem, CLIL i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.
Projekt zakłada wiele działań takich, jak szukanie śladów kultur krajów partnerskich, badanie pochodzenia swoich krewnych w celu przeprowadzenia badania imigracji w Europie, czy obliczanie śladu węglowego. Podczas realizacji projektu odbędą się trzy wymiany uczniowskie, w których będą uczestniczyć 8-osobowe grupy uczniów i dwójka nauczycieli oraz oczywiście wizyta naszych partnerów w naszej szkole.

W tym tygodniu odbędzie się w naszej szkole spotkanie koordynatorów projektu z szkół partnerskich w Słowenii, Czechach i Włoszech, podczas którego zostanie przyjęty dokładny plan działań projektowych, który zostanie podany do wiadomości społeczności szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Część działań odbywać się będzie podczas lekcji, jednak wiele zadań uczniowie będą wykonywać po zajęciach obowiązkowych pod opieką nauczycieli w klubie Erasmus. Podczas wyboru uczestników brane będzie pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.
Zapraszamy do udziału

Koordynator projektu
Anna Zawadzka
Pierwsza wymiana uczniów w ramach programu Erasmus plus 
"Building a better future" 
24/02/2019 – 2/03/2019. 

W wymianie uczestniczyło ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli naszej szkoły, którzy odwiedzili szkołę partnerską z Giffoni Valle Piana we Włoszech, po to by wraz z uczniami z Słowenii, Czech i Włoch pracować nad kolejnymi działaniami projektowymi: stworzeniem mapy migracyjnej naszych rodzin oraz przygotowaniem ankiety "Are we different or similar?". Pierwszy dzień w Giffoni Valle Piana rozpoczął się uroczystym powitaniem w szkole z występem orkiestry szkolnej i poczęstunkiem. Zaskoczeniem dla nas było spotkanie z przedstawicielami licznej Polonii. Następnie odbyło się spotkanie z burmistrzem miasteczka w ratuszu. W szkole w ramach zajęć artystycznych zrobiliśmy koszulki z logo Erasmusa i pracowaliśmy nad mapami pokazujący i migracje w naszych rodzinach. Po południu mimo zimnej pogody zwiedziliśmy cześć Giffoni a w szczególności kompleks zakonny św. Franciszka.
We wtorek dzień zaczęliśmy od zajęć sportowych w szkole - najpierw była rozgrzewka, potem biegi w rzędach i siatkówka. Zaprezentowaliśmy też nasze projekty o krajach i miastach, z których pochodzimy. Później podzieliliśmy się na grupy i wypisywaliśmy różnice i podobieństwa życia w naszych państwach. Po południu poszliśmy do kina na film promujący Giffoni Film Festival i 3 filmy krótkometrażowe. Dzień zakończyliśmy spotkaniem w pizzerii, gdzie zjedliśmy świetną pizzę.
Trzeci dzień wymiany ze szkołą z Giffoni Valle Piana we Włoszech upłynął na wycieczce do Paestum. Jest to piękne miejsce z wyjątkowymi ruinami starożytnego miasta greckiego poświęconego Posejdonowi. Popołudniu odwiedziliśmy farmę oryginalnej zrobionej z mleka bawolego mozzarelli. Mieliśmy okazję poznać tajniki produkcji i kupić różne rodzaje serów włoskich. To był wyczerpujący, ale pełen niezapomnianych wrażeń dzień.Czwartek zaczął się od oglądania zamkniętej już fabryki w Giffoni. Następnie w wiosce liczącej tylko 50 osób obejrzeliśmy urządzenia do tworzenia oliwy z oliwek oraz zabytkowy kościół. Odwiedziliśmy też szkołę podstawową, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przywitani. W szkole zaprezentowaliśmy ślady krajów partnerskich w naszych oraz przygotowaliśmy pytania do ankiety. Zjedliśmy lunch i pojechaliśmy do Salerno. W drodze do miasta zatrzymaliśmy się, aby podziwiać widok na morze. Spędziliśmy trochę czasu na plaży i zwiedziliśmy miejscowe kościoły.Ostatni dzień przed wyjazdem w ramach wymiany projektu "Building a better future" spędziliśmy w Pompejach - mieście zniszczonym przez erupcje wulkanu Wezuwiusz. Obejrzeliśmy pozostałości budowli, a nawet gipsowe odlewy ciał mieszkańców Pompei. Odwiedziliśmy amfiteatr oraz forum. Po drodze udało nam się także zwiedzić lokalne sanktuarium.


Serdecznie dziękujemy naszym gospodarzom za gościnę.KONKURS NA LOGO PROJEKTU

Rozstrzygnięty został konkurs na logo naszego projektu.
Uczniowie z czterech krajów partnerskich zaproponowali wiele ciekawych projektów.

W pierwszym etapie - krajowym, wybraliśmy trzy najlepsze polskie propozycje logo projektu.
W drugim międzynarodowym etapie z pośród 12 propozycji wybrane zostało w głosowaniu uczniów logo z Czech.
Minęło pierwsze pół roku projektu Erasmus plus „Building a better future”. Wiele już zrobiliśmy, ale najlepsze jeszcze przed nami. 
Mamy już logo projektu oraz przygotowaliśmy prezentacje na temat Polski, Warszawy i naszej szkoły na pierwsze spotkanie projektowe we Włoszech. Oto jedna z nich.Podczas zebrań zespołu przeprowadziliśmy też burzę mózgów, by ustalić ile wiemy o naszych partnerach. Oto rezultaty:

Wysłaliśmy też kartki z życzeniami do naszych partnerów. W tym tygodniu nastąpi wybór 8 osób jadących do Włoch!


W styczniu rozpoczniemy też pracę nad projektem „Śladami naszych partnerów” oraz ankietą „Skąd jesteśmy?”, po to by zebrane dane wykorzystać podczas mobilności we Włoszech w tworzeniu mapy migracyjnej Europy.


 “Building up Entrepreneurial Skills through Reducing Consumption Levels in a Multilingual Way”
czyli
 „Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszanie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności”


Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego od września 2014 do sierpnia 2017 realizowało wielostronny 3 letni międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus plus

W projekcie uczestniczyło pięć szkół :

1) IES Enrique Nieto - Melilla, Hiszpania
2) Europagymnasium Salzburg- Nonntal - Salzburg, Austria
3) Collège les Eyquems – MERIGNAC, Francja
4) Havukosken koulu – Vantaa, Finlandia
5) Gimnazjum nr 44 im. Gen. Pawła Chrzanowskiego – Warszawa, Polska 

Jego głównymi celami były:
Ø Edukacja konsumencka ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie konsumpcji.
Ø Rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz zdolności niezbędnych do przyszłego zatrudnienia.
Ø Poprawa jakości nauczania języków obcych, aby zostały powiązane z potrzebami na rynku pracy.
Ø Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego w instytucjach uczestniczących w projekcie.


DZIAŁANIA PROJEKTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
1. Pierwsze spotkanie projektowe, na którym ustalono dokładny plan działań w oparciu o kalendarze poszczególnych szkół i rozpisano zadania dla koordynatorów krajów partnerskich.
W trakcie pobytu odbyło się także szkolenie na temat rozwijania w uczniach umiejętności pomagających w zdobyciu pracy.
2. Powstała strona internetowa projektu, a linki do niej pojawiły się na stronach szkół partnerskich.
3. Przeprowadzony został konkurs na logo projektu, który składał się z dwóch etapów – etapu szkolnego, w którym uczniowie wybierali 3 projekty polskie, oraz etapu międzynarodowego, w którym uczniowie głosowali na najlepsze logo spośród 15 projektów ze wszystkich szkół partnerskich.
4. Uczniowie przygotowali w języku angielskim prezentacje o Polsce, Warszawie i naszej szkole, które zostały zaprezentowane podczas wizyty we Francji w maju 2015 r. Wybór najlepszych prezentacji został przeprowadzony w formie konkursu przed komisją złożoną z nauczycieli zaangażowanych w projekt.
5. Projekt: Zwyczaje konsumenckie w naszych gospodarstwach domowych. Uczniowie wypełniali przygotowaną przez Finlandię ankietę w formie elektronicznej (w języku angielskim) dotyczącą zachowań konsumenckich w swoich rodzinach. W oparciu o wyniki tej ankiety przygotowywali prezentacje przedstawiające różne aspekty badane w ankiecie – zużycie wody, energii, wydatki na jedzenie, transport, sposoby ochrony środowiska itp. Wyniki badań zostały zaprezentowane we Francji, a na ich podstawie uczniowie musieli przygotować broszurę z poradami, jak lepiej dbać o środowisko. Wyniki i wnioski zostały następnie przekazane uczniom zaangażowanym w szkole w projekt podczas zebrania pod koniec maja. Planujemy również serię lekcji na temat ograniczenia konsumpcji
6. W maju odbyła się pierwsza wymiana uczniowska, Sześciu uczniów naszej szkoły pojechało do Bordeaux, gdzie wraz z uczniami z krajów partnerskich pracowali nad wyżej wymienionym projektem, zwiedzali i poznawali różne kultury.
7. Została przygotowana i przeprowadzona wstępna ankieta ewaluacyjna, która badała obszary odnoszące się do celów projektu.
8. Dokonano wyboru dwóch uczennic, które pojada na długoterminową dwu i pół miesięczną wymianę do Francji.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
1. Wyjazd uczennic na długoterminową wymianę do Francji.
2. Zapoznanie z projektem uczniów i rodziców klas pierwszych.
3. Wymiana krótkoterminowa z Austrią. Wyjazd kolejnych sześciu uczniów na spotkanie w Salzburgu. Tematem tego spotkania jest przedsiębiorczość.
4. Uczniowie klubu Erasmus rozpoczynają prace nad przygotowaniem otworzenia małego biznesu.
5. Spotkanie projektowe w Polsce, marzec 2016. Odwiedziło nas 24 uczniów z naszych czterech krajów partnerskich oraz grupa nauczycieli. Podczas spotkań między innymi podsumowaliśmy i oceniliśmy powstałe małe biznesy oraz zapoznaliśmy gości z naszą kulturą i zabytkami.
5. Kolejne spotkania projektowe odbędą się w roku szkolnym 2016/2017 i będą miały miejsce w Hiszpanii (wrzesień 2016) i Finlandii (luty 2017).

No comments:

Post a Comment