Projekt Erasmus


Nasza szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego programu Erasmus +

2018 - 2020


“Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu  innowacyjnych metody nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności”

W programie uczestniczą cztery szkoły partnerskie:
·                     Osnovna sola Velika Dolina - Velika Dolina, Słowenia
·                     Základní škola a Mateřská škola Barvířská -  Liberec, Czechy
·                     Istituto Comprensivo Fratelli Linguit -  Giffoni Valle Piana, Włochy
·                     Szkoła Podstawowa nr 211  – Warszawa, Polska
Jest to projekt wielostronny. Przez okres dwóch lat realizacji projektu odbędą się cztery spotkania projektowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Jego głównymi celami będzie zapoznanie z dziedzictwem narodowym krajów partnerskich oraz wielokulturowością Europy, uświadomienie uczniom problemów ekologicznych występujących w ich środowiskach oraz  szukanie rozwiązań, a także wymiana doświadczeń i poznanie nowych metod nauczania w tym metody pracy projektem, CLIL i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.
Projekt zakłada wiele działań takich, jak szukanie śladów kultur krajów partnerskich, badanie pochodzenia swoich krewnych w celu przeprowadzenia badania imigracji w Europie, czy obliczanie śladu węglowego. Podczas realizacji projektu odbędą się trzy wymiany uczniowskie, w których będą uczestniczyć 8-osobowe grupy uczniów i dwójka nauczycieli oraz oczywiście wizyta naszych partnerów w naszej szkole.

W tym tygodniu odbędzie się w naszej szkole spotkanie koordynatorów projektu z szkół partnerskich w Słowenii, Czechach i Włoszech, podczas którego zostanie przyjęty dokładny plan działań projektowych, który zostanie podany do wiadomości społeczności szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Część działań odbywać się będzie podczas lekcji, jednak wiele zadań uczniowie będą wykonywać po zajęciach obowiązkowych pod opieką nauczycieli w klubie Erasmus. Podczas wyboru uczestników brane będzie pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.
Zapraszamy do udziału

Koordynator projektu
Anna Zawadzka
KONKURS NA LOGO PROJEKTU

Rozstrzygnięty został konkurs na logo naszego projektu.
Uczniowie z czterech krajów partnerskich zaproponowali wiele ciekawych projektów.

W pierwszym etapie - krajowym, wybraliśmy trzy najlepsze polskie propozycje logo projektu.
W drugim międzynarodowym etapie z pośród 12 propozycji wybrane zostało w głosowaniu uczniów logo z Czech.
Minęło pierwsze pół roku projektu Erasmus plus „Building a better future”. Wiele już zrobiliśmy, ale najlepsze jeszcze przed nami. 
Mamy już logo projektu oraz przygotowaliśmy prezentacje na temat Polski, Warszawy i naszej szkoły na pierwsze spotkanie projektowe we Włoszech. Oto jedna z nich.Podczas zebrań zespołu przeprowadziliśmy też burzę mózgów, by ustalić ile wiemy o naszych partnerach. Oto rezultaty:

Wysłaliśmy też kartki z życzeniami do naszych partnerów. W tym tygodniu nastąpi wybór 8 osób jadących do Włoch!


W styczniu rozpoczniemy też pracę nad projektem „Śladami naszych partnerów” oraz ankietą „Skąd jesteśmy?”, po to by zebrane dane wykorzystać podczas mobilności we Włoszech w tworzeniu mapy migracyjnej Europy.


 “Building up Entrepreneurial Skills through Reducing Consumption Levels in a Multilingual Way”
czyli
 „Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszanie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności”


Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego od września 2014 do sierpnia 2017 realizowało wielostronny 3 letni międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus plus

W projekcie uczestniczyło pięć szkół :

1) IES Enrique Nieto - Melilla, Hiszpania
2) Europagymnasium Salzburg- Nonntal - Salzburg, Austria
3) Collège les Eyquems – MERIGNAC, Francja
4) Havukosken koulu – Vantaa, Finlandia
5) Gimnazjum nr 44 im. Gen. Pawła Chrzanowskiego – Warszawa, Polska 

Jego głównymi celami były:
Ø Edukacja konsumencka ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie konsumpcji.
Ø Rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz zdolności niezbędnych do przyszłego zatrudnienia.
Ø Poprawa jakości nauczania języków obcych, aby zostały powiązane z potrzebami na rynku pracy.
Ø Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego w instytucjach uczestniczących w projekcie.


DZIAŁANIA PROJEKTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
1. Pierwsze spotkanie projektowe, na którym ustalono dokładny plan działań w oparciu o kalendarze poszczególnych szkół i rozpisano zadania dla koordynatorów krajów partnerskich.
W trakcie pobytu odbyło się także szkolenie na temat rozwijania w uczniach umiejętności pomagających w zdobyciu pracy.
2. Powstała strona internetowa projektu, a linki do niej pojawiły się na stronach szkół partnerskich.
3. Przeprowadzony został konkurs na logo projektu, który składał się z dwóch etapów – etapu szkolnego, w którym uczniowie wybierali 3 projekty polskie, oraz etapu międzynarodowego, w którym uczniowie głosowali na najlepsze logo spośród 15 projektów ze wszystkich szkół partnerskich.
4. Uczniowie przygotowali w języku angielskim prezentacje o Polsce, Warszawie i naszej szkole, które zostały zaprezentowane podczas wizyty we Francji w maju 2015 r. Wybór najlepszych prezentacji został przeprowadzony w formie konkursu przed komisją złożoną z nauczycieli zaangażowanych w projekt.
5. Projekt: Zwyczaje konsumenckie w naszych gospodarstwach domowych. Uczniowie wypełniali przygotowaną przez Finlandię ankietę w formie elektronicznej (w języku angielskim) dotyczącą zachowań konsumenckich w swoich rodzinach. W oparciu o wyniki tej ankiety przygotowywali prezentacje przedstawiające różne aspekty badane w ankiecie – zużycie wody, energii, wydatki na jedzenie, transport, sposoby ochrony środowiska itp. Wyniki badań zostały zaprezentowane we Francji, a na ich podstawie uczniowie musieli przygotować broszurę z poradami, jak lepiej dbać o środowisko. Wyniki i wnioski zostały następnie przekazane uczniom zaangażowanym w szkole w projekt podczas zebrania pod koniec maja. Planujemy również serię lekcji na temat ograniczenia konsumpcji
6. W maju odbyła się pierwsza wymiana uczniowska, Sześciu uczniów naszej szkoły pojechało do Bordeaux, gdzie wraz z uczniami z krajów partnerskich pracowali nad wyżej wymienionym projektem, zwiedzali i poznawali różne kultury.
7. Została przygotowana i przeprowadzona wstępna ankieta ewaluacyjna, która badała obszary odnoszące się do celów projektu.
8. Dokonano wyboru dwóch uczennic, które pojada na długoterminową dwu i pół miesięczną wymianę do Francji.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
1. Wyjazd uczennic na długoterminową wymianę do Francji.
2. Zapoznanie z projektem uczniów i rodziców klas pierwszych.
3. Wymiana krótkoterminowa z Austrią. Wyjazd kolejnych sześciu uczniów na spotkanie w Salzburgu. Tematem tego spotkania jest przedsiębiorczość.
4. Uczniowie klubu Erasmus rozpoczynają prace nad przygotowaniem otworzenia małego biznesu.
5. Spotkanie projektowe w Polsce, marzec 2016. Odwiedziło nas 24 uczniów z naszych czterech krajów partnerskich oraz grupa nauczycieli. Podczas spotkań między innymi podsumowaliśmy i oceniliśmy powstałe małe biznesy oraz zapoznaliśmy gości z naszą kulturą i zabytkami.
5. Kolejne spotkania projektowe odbędą się w roku szkolnym 2016/2017 i będą miały miejsce w Hiszpanii (wrzesień 2016) i Finlandii (luty 2017).

No comments:

Post a Comment