Thursday, 7 February 2019

Praca metodą projektu


Dni pracy metodą projektu w klasach szóstych i siódmych

21.01-23.01.2019

w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu Power


"Klucze do współczesnego świata"


Tematy projektów:

  • "Jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wymarzonych wakacji?"
  • "Jak przekonać nastolatka do zdrowego żywienia?"
  • "Być lub mieć. Wybory bohaterów literackich i postaci historycznych"
  • "Co zrobić żeby szkoła była eko?"

W pierwszym dniu każdy zespół uczniów otrzymał pakiet dokumentów: opis i harmonogram projektu oraz kryteria sukcesu dla każdego produktu, który ma zostać wykonany, Zgodnie z wytycznymi podzielili się na odpowiednie podzespoły, wybrali liderów grup i przydzielili zadania, Pierwszy dzień upłynął na wybraniu metody realizacji zadań i zbieraniu informacji. Na koniec uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z oceną koleżeńską – zaprezentowali swoje dokonania i decyzje kolegom z innych grup i otrzymali od nich feedback. Każdy z członków zespołu dokonał także samooceny oraz uczestniczył w ocenie grupowej, po to by zwrócić uwagę na obszary wymagające poprawy.

Drugi dzień był  czasem wytężonej pracy. Podzespoły pracowały nad poszczególnymi produktami konsultując swoje dokonania z kolegami. Dzięki współpracy powstały bardzo ciekawe i twórcze rozwiązania. Na koniec ponownie nastąpiła ocena pracy w grupie.
Trzeci dzień pracy metodą projektu był dniem podsumowań. Po wspólnej ewaluacji najlepszy projekt z każdej klasy siódmej został zaprezentowany na sali gimnastycznej. Dowiedzieliśmy się, co można zrobić, by nasza szkoła była bardziej eko, zastanowiliśmy się nad postawami etycznymi "być" lub "mieć", przemyśleliśmy nasze zwyczaje żywieniowe oraz zostaliśmy zaproszeni na wakacyjny wyjazd marzeń do Brazylii. 

Gratulujemy pomysłowości i bardzo dziękujemy za chęci, zaangażowanie oraz trud, jaki włożyli nasi uczniowie w ciągu tych trzech dni.

Oto efekty ich wspólnych działań projektowych.