Thursday, 28 June 2018

PROJECT BASED LEARNING we Florencji

W ramach projektu POWER "Klucze do współczesnego świata" realizowanego w naszej szkole od września 2017 r. nauczyciele różnych przedmiotów wyjeżdżają na zagraniczne kursy językowe i metodyczne. W dniach 25-30.06 dwie nauczycielki uczestniczyły w kursie metodycznym "Project Based Learning" we Florencji.

Metoda projektów (ang. project-based learning) to metoda nauczania polegająca na rozwiązywaniu przez uczniów konkretnych problemów w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne. Pozwala uczniom na większe zaangażowania w lekcje oraz pomaga w głębszym zrozumieniu treści dzięki zastosowaniu różnych metod uczenia się. Podczas tygodniowych zajęć otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek na temat tworzenia pytań poznawczych (ang. driving questions), struktury i zarządzania projektem, współpracy w klasie, metod monitorowania i ewaluacji. Powstał także przykładowy projekt oraz krótsze zadania projektowe, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami.


Panorama Florencji