Projekt PO WER


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu

„Klucze do współczesnego świata – 
języki, rozwój osobisty, TIK”

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 
w kwocie 212 874 złotych

Oto zestawienie bieżących działań projektowych:

W tym tygodniu rozpoczęły się kolejne wyjazdy w ramach projektu Power "Klucze do współczesnego świata". Tego lata na kursy językowe i metodyczne wyjedzie dziewięciu nauczycieli.
W tej chwili dwie osoby rozpoczęły tygodniowy kurs "Integrating creativity and innovation into teaching" w Dublinie, Irlandia, którego celem jest zapoznanie z innowacyjnymi metodami nuaczania oraz wykorzystaniem technologii informyjno-komunikacyjnej podczas lekcji.
Dni pracy metodą projektu w klasach szóstych i siódmych
21.01-23.01.2019
w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu Power

"Klucze do współczesnego świata"

Tematy projektów:

  • "Jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wymarzonych wakacji?"
  • "Jak przekonać nastolatka do zdrowego żywienia?"
  • "Być lub mieć. Wybory bohaterów literackich i postaci historycznych"
  • "Co zrobić żeby szkoła była eko?"

W pierwszym dniu każdy zespół uczniów otrzymał pakiet dokumentów: opis i harmonogram projektu oraz kryteria sukcesu dla każdego produktu, który ma zostać wykonany, Zgodnie z wytycznymi podzielili się na odpowiednie podzespoły, wybrali liderów grup i przydzielili zadania, Pierwszy dzień upłynął na wybraniu metody realizacji zadań i zbieraniu informacji. Na koniec uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z oceną koleżeńską – zaprezentowali swoje dokonania i decyzje kolegom z innych grup i otrzymali od nich feedback. Każdy z członków zespołu dokonał także samooceny oraz uczestniczył w ocenie grupowej, po to by zwrócić uwagę na obszary wymagające poprawy.

Drugi dzień był  czasem wytężonej pracy. Podzespoły pracowały nad poszczególnymi produktami konsultując swoje dokonania z kolegami. Dzięki współpracy powstały bardzo ciekawe i twórcze rozwiązania. Na koniec ponownie nastąpiła ocena pracy w grupie.
Trzeci dzień pracy metodą projektu był dniem podsumowań. Po wspólnej ewaluacji najlepszy projekt z każdej klasy siódmej został zaprezentowany na sali gimnastycznej. Dowiedzieliśmy się, co można zrobić, by nasza szkoła była bardziej eko, zastanowiliśmy się nad postawami etycznymi "być" lub "mieć", przemyśleliśmy nasze zwyczaje żywieniowe oraz zostaliśmy zaproszeni na wakacyjny wyjazd marzeń do Brazylii. 

Gratulujemy pomysłowości i bardzo dziękujemy za chęci, zaangażowanie oraz trud, jaki włożyli nasi uczniowie w ciągu tych trzech dni.

Oto efekty ich wspólnych działań projektowych.


Kurs językowy w OXFORDZIE


20.08-24.08.2018

  W sierpniu kolejny nauczyciel z naszej szkoły wziął udział w kursie językowym w Oxfordzie. Nauka w tym pięknym mieście to ogromna przyjemność. Do Oxfordu na naukę języka angielskiego przyjeżdżają  osoby w całego świata, głównie z Japonii, Turcji i Chin.  Zajęcia prowadzone były przez fantastycznych nauczyciele, którzy swoją pasją zarażali innych. Atmosfera w szkole była naprawdę super, mimo istniejącej bariery językowej.  Tydzień to zdecydowanie za mało na naukę, ale to doświadczenie na pewno pomoże w dalszym rozwijaniu swoich umiejętności językowych.

     Oxford to także urokliwe miasteczko turystyczne. Na każdym kroku można spotkać któryś z budynków uniwersyteckich. Piękne parki, muzea, kościoły zachęcają do odwiedzania tego miejsca.


Kurs językowo-metodyczny w Cambridge
16.07-27.07.2018

Miasteczko niewielkie ale ogromne duchem. To tutaj przyjeżdżają ci, którzy chcą studiować na drugim po Oksfordzie najstarszym angielskim uniwersytecie. Upłynął pierwszy tydzień. 21 godzin pracy nad różnymi aspektami nauczania języka angielskiego i ogrom doświadczeń, którymi w mojej grupie dzielą się Brazylijka, Niemcy, Argentyńczycy, Włoszka, Słowacy i Polacy. Obok udziału w regularnych zajęciach kursowych poszerzaliśmy umiejętności w dodatkowych warsztatach oraz wykładach. W godzinach popołudniowych i wieczornych zainteresowani mogli posłuchać gitarzysty, Kyle'a Chater i/lub wziąć udział w bardzo brytyjskim rodzaju rozrywki jakim jest teleturniej quizowy. Dla miłośników miejsc świętych nie lada gratką okazała się wizyta w Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity w Ely, jednym z najmniejszych miasteczek w Anglii.


Podsumowując. The Uniwersytet of Cambridge zaprasza!

Dwutygodniowe szkolenie metodyczno-językowe w Cambridge zakończyło się 27 lipca
W trakcie kursu została zarówno przypomniana jak i pogłębiona metodologia nauczania języka angielskiego z podziałem na wszystkie sprawności językowe. Uczestnicy mogli w praktyczny sposób doświadczyć bogatej gamy technik i ćwiczeń, aby następnie móc je wykorzystać we własnym nauczaniu.
Ogromną wartością był kontakt z żywym językiem angielskim w wielokulturowym środowisku. Współpraca z nauczycielami z 18 krajów świata to unikalna możliwość wymiany doświadczeń oraz komunikacji z ludźmi o różnych akcentach.Kurs językowy w Oxfordzie
9.07-21.07.2018


9 lipca nasi nauczyciele rozpoczęli w ramach projektu Power intensywny kurs języka angielskiego w Kings Oxford. W zajęciach uczestniczy młodzież i dorośli z całego świata. Hiszpania, Meksyk, Japonia, Arabia Saudyjska czy Turcja to tylko niektóre kraje, które mają tu swoją reprezentację. Taka różnorodność nie tylko sprzyja nauce języka, ale również pozwala poznać kulturę i obyczaje naszych kolegów z grupy.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę o wysokich umiejętnościach metodycznych. Nauczyciele starają się angażować każdego studenta w konwersację i rozwiązywanie sytuacji problemowych. Dominuje zatem praca w grupach dwu-lub trzyosobowych, przez co wiele czasu poświęcamy na prowadzenie dialogów. Nasze umiejętności językowe kształcą i rozwijają nie tylko lekcje gramatyki, wprowadzanie nowego słownictwa, ćwiczenie wymowy czy dłuższe prace pisemne, lecz także czytanie literatury, wycieczki do galerii bądź księgarni, a nawet nieformalne dyskusje przy kawie. W wolnych chwilach odwiedzamy muzea, galerie sztuki oraz przechadzamy się po malowniczych uliczkach Oxfordu.


                        
                              

                                              


                                         


                                  

Relacje ze szkolenia w Wiedniu 
2.07-13.07.2018

13 lipca zakończyło się  dwutygodniowe szkolenie metodyczno-językowe w Wiedniu realizowane w ramach programu POWER.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwiło nam kontakt z żywym językiem niemieckim, poznanie tajników austriackiej odmiany języka niemieckiego, jak również wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów Europy.


W trakcie szkolenia doskonaliliśmy kompetencje zawodowe poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy na zajęciach (praca z filmem, piosenką, artykułem prasowym, tekstem literackim etc.)

Tematyka szkolenia skupiała się również na poszerzeniu wiedzy kulturoznawczej i realioznawczej na temat Austrii.
Dnia 2 lipca 2018r. dwoje nauczycieli języków obcych z naszej szkoły rozpoczęło szkolenie metodyczno-językowe w Wiedniu realizowane w ramach programu POWER.

W ramach dwutygodniowego szkolenia realizowane są następujące cele:

- podniesienie jakości nauczania poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy na zajęciach;

- nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami z Europy;

- doskonalenie zawodowe poprzez kontakt z żywym językiem niemieckim;

- poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego (Austrii).

 Malta 9.07-13.07.2018 CLIL


9 lipca kolejna grupa nauczycieli języków obcych rozpoczęła szkolenie metodyczno-językowe realizowane w ramach programu Erasmus +. Podczas tygodniowego wyjazdu zdobywamy profesjonalną wiedzę na temat zintegrowanego kształcenia przedmiotowo- językowego (CLIL), doskonalimy umiejętności językowe, poznajemy kulturę i historię krajów anglojęzycznych. 

Co to jest CLIL ?– Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Podczas tygodniowych zajęć otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek na temat tworzenia planu lekcji metodą CLIL, na które faktory powinniśmy zwrócić  szczególną uwagę: the 5 C's, Content, Language support, Materials, Theacher's Role, Student's Role.   

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a concept that was created in the 90s of the previous century. It is constantly entering the canon of teaching English around the world. Also in Poland this method is getting more and more popular.
CLIL relates to content and language integrated education based on simultaneous transmission of subject contents and foreign language. The CLIL method is recommended by the European Commission to promote language learning and linguistic diversity.

CLIL is an innovative methodical approach with a much broader scope than just foreign language teaching. In this method the students are focused on acquiring information related to various fields by using their foreign language skills. The use of CLIL has many advantages and it helps the students in English learning but also in the acquisition of knowledge or skills in different subjects.The course in Malta was aimed at those in-service teachers in the primary, secondary and vocational sectors working with CLIL or are about to apply CLIL in their teaching methodology. The course introduced the principles of CLIL and analyzed CLIL teaching techniques, including practical ways of integrating CLIL into a classroom teaching environment.The main objectives of the course were:
1.     to explore the dimensions of CLIL and get an overview of the application of this discipline;
2.     to review practical areas such as the 5 Cs of CLIL, cognition and thinking skills, scaffolding and assessment for CLIL;
3.     to experience the cultural heritage of Malta with its bilingual linguistic environment.The course was taught interactively, with input sessions and collaborative work, both as pair and group project work. It ends with an evaluation session, where teachers were asked to reflect upon the value of the knowledge gained on the course.

In addition, participants were introduced to appropriate websites related to the further development of their teaching skills and personal professional development.

PROJECT BASED LEARNING WE FLORENCJI

W dniach 25-30.06.2018 dwie nauczycielki uczestniczyły w kursie metodycznym "Project Based Learning" we Florencji.

Metoda projektów (ang. project-based learning) to metoda nauczania polegająca na rozwiązywaniu przez uczniów konkretnych problemów w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne. Pozwala uczniom na większe zaangażowania w lekcje oraz pomaga w głębszym zrozumieniu treści dzięki zastosowaniu różnych metod uczenia się. 


Podczas tygodniowych zajęć otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek na temat tworzenia pytań poznawczych (ang. driving questions), struktury i zarządzania projektem, współpracy w klasie, metod monitorowania i ewaluacji. Powstał także przykładowy projekt oraz krótsze zadania projektowe, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami.


Panorama FlorencjiJob shadowing w Finlandii 

30.11-5.12.2017

Dnia 30.11.2017 rozpoczęłyśmy wizytę w zaprzyjaźnionej szkole Havukosken koulu z Vantaa w Finlandii w celu zapoznania się z reformą szkolnictwa, przyjrzenia się organizacji pracy szkoły i obserwacji pracy metodą projektu.

Podczas pierwszych dni wizyty miałyśmy okazję obserwować lekcje z różnych przedmiotów, rozmawiać z nauczycielami na temat sposobów nauczania i metod pracy oraz spotkać się z dyrektorami dwóch różnych placówek w celu poznania metod organizacji pracy.

Jednak głównym celem wizyty jest analiza pracy metodą projektu. W Finlandii trwa obecnie reforma szkolnictwa, w której jednym z założeń jest realizacja międzyprzedmiotowych projektów w ramach programu nauczania. W Havukosken taki projekt jest realizowany między innym w klasie 7. Nosi nazwę "I am unique" i łączy takie przemioty jak język fiński, język angielski oraz Home economics i Health. Miałyśmy także możliwość obserwacji realizacji projektów jednoprzemiotowych na takich lekcjach jak geografia, matematyka i robotyka.

Wizyta w Finlandii

Kolejnym zagadnieniem, którym zajęłyśmy się podczas wizyty, była zmiana sposobu zadawania pracy domowej i oceniania pracy ucznia.

Na niektórych przedmiotach, na przykład geografii i matematyce, uczniowie na początku każdego semestru, który trwa 9 tygodni, otrzymują tabelę z rozpisanymi tematami lekcji oraz zadaniami, które mogą wykonać na ocenę dostateczną (6-7 w systemie fińskim), ocenę dobrą (8-9) i bardzo dobrą (10). To od nich zależy, czy zadania wykonają w klasie czy w domu.

Ciekawy jest też sposób oceny projektów. Również tam kładziony jest nacisk na autonomię uczenia się. Uczeń wie, że od niego zależy jaką ocenę otrzyma. Na początku ustala jaką ocenę chciałby uzyskać i co zamierza zrobić. Ponowie zna kryteria wystawienia oceny - co musi zrobić, by uzyskać ocenę dostateczną, a co musi dodać, by ocena była wyższa. Na koniec sam podsumowuje swoją pracę, pisząc krótką ewaluację oraz ocenia poszczególne elementy projektu. Dopiero tak przygotowany projekt oddaje nauczycielowi.


Fiński zespół Erasmusa

100 lat Finlandii

6 grudnia Finlandia obchodzi swoje stulecie.

Dlatego ostatniego dnia naszego pobytu miałyśmy okazję uczestniczyć w obchodach tego święta - uroczystości w auli szkolnej oraz poczęstunku dla nauczycieli.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i wiele ciekawych dyskusji!
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU


Projekt  ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli i uczniów poprzez wspieranie nowoczesnych w tym dwujęzycznych metod nauczania, rozwoju umiejętności miękkich (przedsiębiorczość) oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji. Zaangażuje 16 nauczycieli takich przedmiotów jak język angielski, niemiecki, biologia, geografia, matematyka, j. polski , muzyka i historia. W trakcie 24 miesięcznego projektu zaplanowano wyjazdy na międzynarodowe kursy metodyczne i językowe oraz wyjazd na job shadowing. W celu przygotowania uczestników oraz zapewnienia trwałości rezultatów zaplanowano także zorganizowanie dwóch kursów językowych na terenie szkoły: na początku projektu oraz w trakcie.

Uczestnicy projektu zyskają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy. Kursy językowe pomogą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z realizacją międzynarodowych projektów. Będą także narzędziem do zapoznania się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego i nauczania metodą CLIL.  To pozwoli na poszerzenie oferty szkoły o kolejne klasy dwujęzyczne z  nauczaniem różnorodnych przedmiotów w języku angielskim i niemieckim.

Podczas planowanych kursów metodycznych oraz obserwacji pracy pedagogów w szkole w Finlandii nauczyciele przygotują się do pracy w szkole 21 wieku poprzez poznanie nowych metod nauczania i ewaluacji, nowych technologii, technik zarządzania, pracy projektem i pracy w zespole. Rozwiną umiejętności miękkie, opracują własne materiały dydaktyczne, zapoznają się z najnowszymi nowymi technologiami i sposobami integracji technologii TIK do nauczania. Wyjazdy przyczynią się do zwiększenia mobilności kadry oraz  do  rozwoju trwałej współpracy ze szkołami w Europie. 

Oczekujemy, że efektem projektu będzie powstanie nowoczesnej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi o europejskim wymiarze, której uczniowie zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie na rynku pracy. Wyjazdy nauczycieli zaowocują także zwiększeniem mobilności kadry, poszerzeniem wiedzy o różnorodności kulturowej oraz pogłębieniem europejskiego wymiaru organizacji.
No comments:

Post a Comment