Wednesday, 6 December 2017

100 lat Finlandii

6 grudnia Finlandia obchodzi swoje stulecie.

Dlatego ostatniego dnia naszego pobytu miałyśmy okazję uczestniczyć w obchodach tego święta - uroczystości w auli szkolnej oraz poczęstunku dla nauczycieli.

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i wiele ciekawych dyskusji!


Wizyta w Finalndii

Kolejnym zagadnieniem, którym zajęłyśmy się podczas wizyty, była zmiana sposobu zadawania pracy domowej i oceniania pracy ucznia.

Na niektórych przedmiotach, na przykład geografii i matematyce, uczniowie na początku każdego semestru, który trwa 9 tygodni, otrzymują tabelę z rozpisanymi tematami lekcji oraz zadaniami, które mogą wykonać na ocenę dostateczną (6-7 w systemie fińskim), ocenę dobrą (8-9) i bardzo dobrą (10). To od nich zależy, czy zadania wykonają w klasie czy w domu.

Ciekawy jest też sposób oceny projektów. Również tam kładziony jest nacisk na autonomię uczenia się. Uczeń wie, że od niego zależy jaką ocenę otrzyma. Na początku ustala jaką ocenę chciałby uzyskać i co zamierza zrobić. Ponowie zna kryteria wystawienia oceny - co musi zrobić, by uzyskać ocenę dostateczną, a co musi dodać, by ocena była wyższa. Na koniec sam podsumowuje swoją pracę, pisząc krótką ewaluację oraz ocenia poszczególne elementy projektu. Dopiero tak przygotowany projekt oddaje nauczycielowi.


Fiński zespół Erasmusa


Sunday, 3 December 2017

Job shadowing w Finlandii

Dnia 30.11.2017 rozpoczęłyśmy wizytę w zaprzyjaźnionej szkole Havukosken koulu z Vantaa w Finlandii w celu zapoznania się z reformą szkolnictwa, przyjrzenia się organizacji pracy szkoły i obserwacji pracy metodą projektu.

Podczas pierwszych dni wizyty miałyśmy okazję obserwować lekcje z różnych przedmiotów, rozmawiać z nauczycielami na temat sposobów nauczania i metod pracy oraz spotkać się z dyrektorami dwóch różnych placówek w celu poznania metod organizacji pracy.

Jednak głównym celem wizyty jest analiza pracy metodą projektu. W Finlandii trwa obecnie reforma szkolnictwa, w której jednym z założeń jest realizacja międzyprzedmiotowych projektów w ramach programu nauczania. W Havukosken taki projekt jest realizowany między innym w klasie 7. Nosi nazwę "I am unique" i łączy takie przemioty jak język fiński, język angielski oraz Home economics i Health. Miałyśmy także możliwość obserwacji realizacji projektów jednoprzemiotowych na takich lekcjach jak geografia, matematyka i robotyka.

Budynek szkoły Havukosken
 

Projekt na geografii "Skąd pochodzisz" 


  
Projekt z matematyki "Bryły"   Wizyta w pobliskiej szkole podstawowej

Sunday, 26 November 2017

Projekt PO WER


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu

„Klucze do współczesnego świata – 
języki, rozwój osobisty, TIK”

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 
w kwocie 212 874 złotych

Projekt  ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli i uczniów poprzez wspieranie nowoczesnych w tym dwujęzycznych metod nauczania, rozwoju umiejętności miękkich (przedsiębiorczość) oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji. Zaangażuje 16 nauczycieli takich przedmiotów jak język angielski, niemiecki, biologia, geografia, matematyka, j. polski , muzyka i historia. W trakcie 24 miesięcznego projektu zaplanowano wyjazdy na międzynarodowe kursy metodyczne i językowe oraz wyjazd na job shadowing. W celu przygotowania uczestników oraz zapewnienia trwałości rezultatów zaplanowano także zorganizowanie dwóch kursów językowych na terenie szkoły: na początku projektu oraz w trakcie.

Uczestnicy projektu zyskają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które będzie można wykorzystać w codziennej pracy. Kursy językowe pomogą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z realizacją międzynarodowych projektów. Będą także narzędziem do zapoznania się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego i nauczania metodą CLIL.  To pozwoli na poszerzenie oferty szkoły o kolejne klasy dwujęzyczne z  nauczaniem różnorodnych przedmiotów w języku angielskim i niemieckim.

Podczas planowanych kursów metodycznych oraz obserwacji pracy pedagogów w szkole w Finlandii nauczyciele przygotują się do pracy w szkole 21 wieku poprzez poznanie nowych metod nauczania i ewaluacji, nowych technologii, technik zarządzania, pracy projektem i pracy w zespole. Rozwiną umiejętności miękkie, opracują własne materiały dydaktyczne, zapoznają się z najnowszymi nowymi technologiami i sposobami integracji technologii TIK do nauczania. Wyjazdy przyczynią się do zwiększenia mobilności kadry oraz  do  rozwoju trwałej współpracy ze szkołami w Europie. 

Oczekujemy, że efektem projektu będzie powstanie nowoczesnej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi o europejskim wymiarze, której uczniowie zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie na rynku pracy. Wyjazdy nauczycieli zaowocują także zwiększeniem mobilności kadry, poszerzeniem wiedzy o różnorodności kulturowej oraz pogłębieniem europejskiego wymiaru organizacji. 

Witamy na naszym blogu

Od wielu lat uczniowie i nauczyciele naszej placówki uczestniczą w projektach międzynarodowych w ramach programów Comenius, Erasmus plus, czy etwinning, wyjeżdżają na wymiany uczniowskie oraz wycieczki zagraniczne. Dlatego postanowiliśmy utworzyć bloga, w którym będziemy publikować relacje i zdjęcia z naszych wojaży - tych już odbytych jak i tych, które dopiero nadejdą. 

Zapraszamy!!!