Thursday, 7 February 2019

Praca metodą projektu


Dni pracy metodą projektu w klasach szóstych i siódmych

21.01-23.01.2019

w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu Power


"Klucze do współczesnego świata"


Tematy projektów:

  • "Jak wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do przygotowania wymarzonych wakacji?"
  • "Jak przekonać nastolatka do zdrowego żywienia?"
  • "Być lub mieć. Wybory bohaterów literackich i postaci historycznych"
  • "Co zrobić żeby szkoła była eko?"

W pierwszym dniu każdy zespół uczniów otrzymał pakiet dokumentów: opis i harmonogram projektu oraz kryteria sukcesu dla każdego produktu, który ma zostać wykonany, Zgodnie z wytycznymi podzielili się na odpowiednie podzespoły, wybrali liderów grup i przydzielili zadania, Pierwszy dzień upłynął na wybraniu metody realizacji zadań i zbieraniu informacji. Na koniec uczniowie po raz pierwszy zmierzyli się z oceną koleżeńską – zaprezentowali swoje dokonania i decyzje kolegom z innych grup i otrzymali od nich feedback. Każdy z członków zespołu dokonał także samooceny oraz uczestniczył w ocenie grupowej, po to by zwrócić uwagę na obszary wymagające poprawy.

Drugi dzień był  czasem wytężonej pracy. Podzespoły pracowały nad poszczególnymi produktami konsultując swoje dokonania z kolegami. Dzięki współpracy powstały bardzo ciekawe i twórcze rozwiązania. Na koniec ponownie nastąpiła ocena pracy w grupie.
Trzeci dzień pracy metodą projektu był dniem podsumowań. Po wspólnej ewaluacji najlepszy projekt z każdej klasy siódmej został zaprezentowany na sali gimnastycznej. Dowiedzieliśmy się, co można zrobić, by nasza szkoła była bardziej eko, zastanowiliśmy się nad postawami etycznymi "być" lub "mieć", przemyśleliśmy nasze zwyczaje żywieniowe oraz zostaliśmy zaproszeni na wakacyjny wyjazd marzeń do Brazylii. 

Gratulujemy pomysłowości i bardzo dziękujemy za chęci, zaangażowanie oraz trud, jaki włożyli nasi uczniowie w ciągu tych trzech dni.

Oto efekty ich wspólnych działań projektowych.
Tuesday, 1 January 2019

Podsumowanie pierwszego półrocza projektu "Building a better future"


Minęło pierwsze pół roku projektu Erasmus plus „Building a better future”. Wiele już zrobiliśmy, ale najlepsze jeszcze przed nami. 
Mamy już logo projektu oraz przygotowaliśmy prezentacje na temat Polski, Warszawy i naszej szkoły na pierwsze spotkanie projektowe we Włoszech. Oto jedna z nich.Podczas zebrań zespołu przeprowadziliśmy też burzę mózgów, by ustalić ile wiemy o naszych partnerach. Oto rezultaty:

Wysłaliśmy też kartki z życzeniami do naszych partnerów. W tym tygodniu nastąpi wybór 8 osób jadących do Włoch!


W styczniu rozpoczniemy też pracę nad projektem „Śladami naszych partnerów” oraz ankietą „Skąd jesteśmy?”, po to by zebrane dane wykorzystać podczas mobilności we Włoszech w tworzeniu mapy migracyjnej Europy.

Logo nowego projektu Erasmus plus

Rozstrzygnięty został konkurs na logo naszego projektu.
Uczniowie z czterech krajów partnerskich zaproponowali wiele ciekawych projektów.

W pierwszym etapie - krajowym, wybraliśmy trzy najlepsze polskie propozycje logo projektu.
W drugim międzynarodowym etapie z pośród 12 propozycji wybrane zostało w głosowaniu uczniów logo z Czech.


Sunday, 2 December 2018

Nowy projekt Erasmus plus "Building a better future"


Nasza szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego programu Erasmus +“Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu  innowacyjnych metody nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności”


W programie uczestniczą cztery szkoły partnerskie:

·                     Osnovna sola Velika Dolina - Velika Dolina, Słowenia

·                     Základní škola a Mateřská škola Barvířská -  Liberec, Czechy

·                     Istituto Comprensivo Fratelli Linguit -  Giffoni Valle Piana, Włochy

·                     Szkoła Podstawowa nr 211  – Warszawa, Polska

Jest to projekt wielostronny. Przez okres dwóch lat realizacji projektu odbędą się cztery spotkania projektowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Jego głównymi celami będzie zapoznanie z dziedzictwem narodowym krajów partnerskich oraz wielokulturowością Europy, uświadomienie uczniom problemów ekologicznych występujących w ich środowiskach oraz  szukanie rozwiązań, a także wymiana doświadczeń i poznanie nowych metod nauczania w tym metody pracy projektem, CLIL i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Projekt zakłada wiele działań takich, jak szukanie śladów kultur krajów partnerskich, badanie pochodzenia swoich krewnych w celu przeprowadzenia badania imigracji w Europie, czy obliczanie śladu węglowego. Podczas realizacji projektu odbędą się trzy wymiany uczniowskie, w których będą uczestniczyć 8-osobowe grupy uczniów i dwójka nauczycieli oraz oczywiście wizyta naszych partnerów w naszej szkole.


W tym tygodniu odbędzie się w naszej szkole spotkanie koordynatorów projektu z szkół partnerskich w Słowenii, Czechach i Włoszech, podczas którego zostanie przyjęty dokładny plan działań projektowych, który zostanie podany do wiadomości społeczności szkolnej.


Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Część działań odbywać się będzie podczas lekcji, jednak wiele zadań uczniowie będą wykonywać po zajęciach obowiązkowych pod opieką nauczycieli w klubie Erasmus. Podczas wyboru uczestników brane będzie pod uwagę zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.

Zapraszamy do udziału

Koordynator projektu
Anna Zawadzka

Sunday, 23 September 2018

Wycieczka do Wielkiej Brytanii dla klas trzecich 14-22/09/2018


Jak co roku we wrześniu klasy trzecie miały możliwość uczestnictwa w wycieczce do Wielkiej Brytanii. 

Pierwszy i ostatni dzień był przeznaczony na zwiedzanie Londynu, jednak główna część wycieczki odbyła się w pięknej Szkocji.

Londyn powitał nas słońcem. W pierwszym dniu udało się nam zobaczyć najważniejsze atrakcje turystyczne tego miasta takie jak Buckingham Palace, Houses of Parliament, Soho i China Town. Mogliśmy także podziwiać Londyn z góry dzięki przejażdżce w London Eye. Następnego dnia zwiedzaliśmy stolicę Szkocji - Edynburg z jego niezwykle ciekawą historią i urzekająca architekturą. Odwiedziliśmy Muzeum Narodowe, zamek i lochy Edinburgh Dungeons. Szukaliśmy też śladów Harrego Pottera.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w szkole. Jedna grupa odwiedziła szkołę języków obcych w Stirling, a druga udała się do szkoły prywatnej w miejscowości Dollar. Dzięki temu mieliśmy możliwość kontaktu z żywym językiem angielskim i zapoznania się ze szkockim systemem edukacyjnym. 

Szkoła Językowa w Stirling
 Dollar Academy
Na koniec dnia zwiedziliśmy ogromny zamek Stirling, obok którego znajdował się nasz hostel.
Glasgow powitał nas wiatrem i deszczem. Mimo tego udało się nam zwiedzić Muzeum Transportu oraz stadion Celtic Glasgow. Deszcz nie przeszkodził także w zakupach w mieście uważanym przez wielu Szkotów za stolicę zakupów. Tego dnia wieczorem mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w warsztatach tańca Ceilidh. To była wspaniała zabawa.
W drodze powrotnej ze Szkocji zwiedziliśmy Oxford - piękne miasteczko uniwersyteckie z bardzo znanym Christ Church College. 


Ostatni dzień wycieczki to drugi dzień w Londynie z wizytą w twierdzy Tower of London, słynnym Muzeum Figur Woskowych oraz dwóch muzeach z Exhibition Road: Muzeum Techniki i Historii Naturalnej. Nie mogło też zabraknąć ostatnich zakupów na Oxford Street.


 

Muzeum Historii Naturalnej

Jazda Metrem Londyńskim