Saturday, 14 July 2018

CLIL METHODOLOGY na Malcie

9 lipca kolejna grupa nauczycieli języków obcych rozpoczęła szkolenie metodyczno-jezykowe realizowane w ramach programu Erasmus +. Podczas tygodniowego wyjazdu zdobywamy profesjonalną wiedzę na temat zintegrowanego kształcenia przedmiotowo- językowego (CLIL), doskonalimy umiejętności językowe, poznajemy kulturę i historię krajów anglojęzycznych. 
Co to jest CLIL ?– Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
Podczas tygodniowych zajęć otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek na temat tworzenia planu lekcji metodą CLIL, na które faktory powinniśmy zwrócić  szczególną uwagę: the 5 C's, Content, Language support, Materials, Theacher's Role, Student's Role.   
No comments:

Post a Comment